Loading...

Regulamin Top Crossu 2009


           

 
 
REGULAMIN
TOP CROSS TORUNIA 2009
CAŁOROCZNE BIEGI PRZEŁAJOWE IM. MARIANA PIOTRKOWSKIEGO
I.        ORGANIZATOR TOP CROSSU:
Top Cross Torunia jest imprezą sportową miasta Torunia organizowaną przez       Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Instytut Pomorski oraz wojewódzki oddział  TKKF.
      II. CELE BIEGU
·         promowanie zdrowego stylu życia,
·         popularyzacja biegów na terenie miasta Torunia
·         stworzenie możliwości współzawodnictwa przełajowego na trasach o zróżnicowanym stopniu trudności,
·         promowanie współuczestnictwa wśród dzieci,
·         kształtowanie wytrzymałości biegowej,
·         integracja środowiska biegaczy.
II.      FORMUŁA BIEGU 
Całoroczne biegi przełajowe odbywają się raz w miesiącu ( terminy określa kalendarz biegu sporządzony w grudniu 2008) , na trasie o długości 6666 m. ( pięć pętli po ok. 1300 metrów plus podbieg ) Dzieci rywalizują na trzech dystansach przedszkolaki na dystansie 300 metrów, chłopcy i dziewczęta w wieku 7-10 lat na dystansie 1442 metry oraz chłopcy i dziewczęta 11-12 lat i 13-15 lat na dystansie 2748 metrów.
III.     ZAPISY DO BIEGU ORAZ ORGANIZATORZY
Zapisy do Top Crossu Torunia odbywają się na terenie V Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 34 wejście od ul. Fałata. Zapisy rozpoczynają się godzinę przed zawodami
Organizatorzy:
·         Tadeusz Spychalski
·         Jan Gruszecki
·         Marcin Rygielski
Sędziowie:
·         Katarzyna Katyńska
·         Ewa Raniszewska
 
 
 
IV.   KALENDARZ TOP CROSSU TORUNIA NA 2009 ROK
I
24 stycznia
sobota
11:00
II
7 lutego
sobota
11:00
III
14  marca
środa
11:00
IV
8 kwietnia
środa
17:00
V
13 maja
środa
17:00
VI
24 czerwca
środa
17:00
VII
8 lipca
środa
17:00
VIII
26 sierpnia
środa
17:00
IX
16 września
środa
17:00
X
31 października
środa
17:00
XI
21 listopada
sobota
11:00
XII
12 grudnia
sobota
11:00
 VI. TRASA
·         droga przełajowa o zróżnicowanej nawierzchni
·         5 pętli plus podbieg
VII. ORGANIZACJA
·         organizator wymaga wniesienia opłaty startowej ( w całości przeznaczonej na organizację - napoje zimne i gorące, wyniki oraz nagrody – medale , puchary.)
·         opłata startowa w wysokości dorośli - 5 złotych, dzieci i młodzież do lat 15 – 2 złote
·         organizator zapewnia dostęp do przebieralni i toalet
·         organizator dokonuje pomiaru czasów uzyskanych przez wszystkich zawodników kończących poszczególne edycje,
·         w styczniu ogłaszane są wyniki łączne sumujące wyniki w klasyfikacjach generalnych i dzieci danego roku,
·         wyniki każdej edycji zostaną umieszczone po danej edycji na stronie internetowej www.topcross.pl.tl Wydruki wyników dostępne będą przed każdą następną edycją
VIII. KLASYFIKACJE
1.      Na zakończenie cyklu zostaną ogłoszone wyniki w następujących kategoriach:
·         generalna
·         generalna kobiet
·         generalna w rywalizacji dzieci
·         kategoria przedszkolaki dziewczynki
·         kategoria przedszkolaki chłopcy
·         kategoria dzieci 7-10 lat dziewczęta
·         kategoria dzieci 7-10 lat chłopcy
·         kategoria dzieci 11-12 lat dziewczęta
·         kategoria dzieci 11-12 lat chłopcy
·         kategoria młodzieży 13 – 15 lat dziewczęta,
·         kategoria młodzieży 13 – 15 lat chłopcy.
2.      Sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą minimum 8 edycji Top Crossu
 
 
IX. PUNKTACJA
1.      Punkty liczone będą w następujący sposób:
·         ostatni zawodnik danej edycji Grand Prix otrzymuje 5 punktów , przedostatni 6 punkty, trzeci od końca 7 punkty i tak dalej, aż do zawodnika, który zajął 11 miejsce w danej edycji biegu,
·         zawodnicy, którzy zajęli miejsca odpowiednio od 1 – 10 otrzymują punkty bonusowe miejsca 8-10 plus 1 punkt, miejsce 7 plus 2 punkty, miejsce 6 plus 3 punkty, miejsce 5 plus 4 punkty, miejsce 4 plus 5 punktów, miejsce III plus 6 punktów, miejsce II plus 8 punktów, zwycięzca edycji plus 10 punktów.
·         suma zdobytych punktów w poszczególnych edycjach biegów zadecyduje o zajętym miejscu w końcowej klasyfikacji,
·         do klasyfikacji końcowej zaliczone będą punkty z dziesięciu edycji, w których zawodnik uzyskał najwyższą liczbę punktów,
·         przy równej ilości zdobytych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej zadecyduje ilość wyższych miejsc osiągniętych w kolejnych edycjach biegu i większa ilość ukończonych biegów. 
·         zawodnicy którzy nie ukończą biegu (NUB) otrzymają 3 punkty do klasyfikacji podobnie jak zawodnicy którzy pobiegną indywidualnie (BI) poza imprezą niezależnie od uzyskanego czasu, zawodnicy którzy zgłoszą swój udział, a nie wystartują (NSS) otrzymają 1 punkt do klasyfikacji.
X. NAGRODY
·         pamiątkowe medale dla zawodników którzy ukończą minimum osiem edycji biegu.
·         puchary dla 10 najlepszych w klasyfikacji generalnej, puchary dla 3 najlepszych kobiet
·         Statuetki dla zawodników , którzy ukończyli wszystkie 12 edycji Top Crossu,
·         Niespodzianki ufundowane przez sponsorów.
 
 


www.topcross.pl.tl
+48664478851